شارژ اینترنتی خطوط پیامکی

شارژ اینترنتی خطوط پیامکی

کلیه مشترکین خطوط پیامکی شرکـت آسان میتوانند از این پس برای شارژ خطوط به صورت اینترنتی اقدام نمایند . برای این منظور میتوانید از طریق خرید آنلاین سایت بخش خرید شارژ ، با وارد کردن رمز دوم بانکی و شماره خط پیامکی خط خود را شارژ نمایید . علاوه بر این میتوانید مستقیما از طریق نرم افزار پیامک بخش تنظیمات گزینه شارژ،  نسبت به شارژ خط  اقدام نمائید.