دستگاه کارت خوان پارسیان

توضیحات

امکان فعال سازی ارتباط کارت خوان پارسیان با نرم افزار حسابداری آسان

کاربرد این قسمت برای فروشگاه ها و اشخاصی می باشد که مایلند زمان صدور فاکتور فروش به صورت اتوماتیک مبلغ فاکتور روی دستگاه پوز بانکی که به سیستم متصل است نمایش شود و مشتری بدون تایپ مبلغ فاکتور با کشیدن کارت و وارد کردن رمز کارت اقدام به پرداخت نماید.

استفاده از این بخش جهت سرعت بخشیدن به صدور فاکتور و فرایند دریافت وجه میباشد.

برای فعال سازی میتوانید طبق فایل زیر اقدام نمائید.