بروزرسانی ها

به روز رسانی 99/6/17

در صورتی که قفل شما دارای خدمات (گارانتی ) هست ، مجاز به بروزرسانی می باشید . در غیر این صورت با شرکت آسان هماهنگ کنید .

بروز رسانی 99/03/27

در صورتی که قفل شما دارای خدمات (گارانتی ) هست ، مجاز به بروزرسانی می باشید . در غیر این صورت با شرکت هماهنگ کنید .

بروزرسانی 981224

در صورتی که دارای گارانتی میباشید ، مجاز به بروزرسانی میباشید